Norske tenåringer over humpet i globale skolerangeringer

Norske 15-åringer har gjort klare forbedringer i den siste utgaven av den globale Pisa-utdanningsrangeringen.
Norges studenter utførte seg bedre innen vitenskap, matematikk og lesing enn de gjorde for tre år siden, og ligger nå over OECD-gjennomsnittet i alle tre fagområder.

I de siste Pisa-rangeringene, utgitt i 2013, var norske studenter under gjennomsnittet i både matte og vitenskap, og bare over gjennomsnittet i lesing.

I tre år økte 15-åringene med tre poeng i vitenskap, fem poeng i lesing og ett poeng i matte.

Totalt 24 land er over OECD-gjennomsnittet i alle tre fagområdene.

Norge er rangert som 24. samlet, foran land som USA, Sverige, Frankrike, Russland og Spania.

View image on Twitter
Singapore, Japan, Estland, Taiwan og Finland toppet rangeringene, som tester 15-åringer i 72 land og territorier.

Norge er det tredje beste nordiske landet etter Finland (5.) og Danmark (21.).

“På riktig vei”
“Det er mange indikasjoner på at vi er på rett vei. Vi må takke lærerne og skolerne for det viktige arbeidet de gjør, sier utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I matematikk er Norge blant de landene som har størst fremgang siden forrige Pisa-rangering. I vitenskap har resultatene vært stabile siden 2009, men det var en liten forbedring i forhold til 2006.

Men hvor norske studenter virkelig skiller seg, er når det gjelder lesing. Norske tenåringer er blant de beste i hele OECD.

Flere detaljer om Norges Pisa-forestilling kan sees her:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *